numConference TitleDateCity
1اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی2015-06-14مشهد
2هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی2014-05-07تهران
3هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق دراقتصاد اسلامی واقتصاد ایران"2014-05-07تهران
4نخستین همایش ملی تولید،توزیع درامد وعدالت اقتصادی2014-03-05سمنان
5نخستین همایش تولید،توزیع درامدوعدالت اقتصادی2014-03-05سمنان
6اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط زیست2013-12-18مشهد
7دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک2013-12-05همدان
8همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی2013-11-21جزیره قشم
9همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران2013-10-31همدان
10دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط سالم2013-09-22همدان
11اولین همایش ملی سرمایه گذاری وتولید ملی2013-05-01تهران
12همایش ملی جهاد اقتصادی2012-11-13بابلسر
13دومین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران2012-05-02مشهد
14اولین همایش سراسری اقتصاد2011-11-23تهران
15همایش اقتصاداسلامی وتوسعه2008-05-07مشهد